Ajankohtaista

Unettomuuden hoito 27.12.2019

Väestötutkimusten mukaan noin kolmannes aikuisväestöstä kärsii ajoittain unettomuudesta. Unettomuus voidaan kestonsa perusteella luokitella tilapäiseksi (alle kuukausi), lyhytkestoiseksi (1-3 kuukautta) ja pitkäkestoiseksi (yli 1-3 kuukautta). Tilapäinen unettomuus on varsin tavanomaista ja useimmiten se onnistutaan hoitamaan ilman lääkkeitä. Pitkäkestoinen unettomuus suurentaa monien sairauksien riskiä, heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Pitkäkestoisessa unettomuudessa lääkehoidon tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Tilapäisen unettomuuden pitkittynyt hoito unilääkkeellä on varsin usein syy pitkäaikaisen unettomuuden takana.

Lääkkeetön hoito sisältää unettomuuden taustalla olevien tekijöiden selvittämistä ja toiminnallisia menetelmiä. Kyseisten menetelmien vaikutukset ovat tutkimusten mukaan todettu kestäviksi ja tehokkaiksi. Tärkeänä osana on huolehtia rauhoittumisesta ja rituaaleista. Ideana on rentouttaa kireät lihakset ja mieli sekä käsitellä huolet päivällä. Lisäksi elintapojen tarkistaminen, kuten liikunta ja sen ajoittaminen voivat lisätä unen määrää ja parantaa unen laatua. Yleisperiaatteena on välttää vuoteessa vietettyä ylenmääräistä aikaa. Erityisesti pitkäkestoisen unettomuuden hoidon tulisi perustua tällaisten menetelmien käyttöön, sillä pitkäkestoisesta unilääkkeiden käytöstä ei ole juurikaan julkaistu laadukkaita kontrolloituja tutkimuksia.

Jos päädytään hakemaan apua unettomuuteen apteekin itsehoitopuolelta, on melatoniinin kokeilu suositeltavaa. Melatoniini auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa ja siitä voi olla tehokas apu myös aikaerosta johtuvan unettomuuden hoidossa. Ikääntyneillä melatoniinin on havaittu parantavan unen laatua ja aamuvireyttä. Yleisin melatoniinin aiheuttama haittavaikutus on päänsärky. Se saattaa myös lisätä levottomien jalkojen oireita. Melatoniini tulisi ottaa noin 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Melatoniinivalmisteita ei pitäisi ottaa kello 24:n jälkeen.

Pitkäaikaiseen unettomuuteen käytettäviä reseptilääkkeitä ovat suurempi vahvuus melatoniinia, väsyttävä antihistamiini tai erittäin pienenä annoksena sedatiivista antidepressiivistä lääkettä. Pitkäaikaisen unettomuuden hoitoon näistä käytetään ensisijaisesti sedatiivista antidepressiivistä lääkettä. On hyvä huomata, että sedatiiviset lääkkeet heikentävät lihasvoimaa ja voivat lisätä alttiutta kaatumisille. Melatoniinilla ja antihistamiinilla kyseiset haitat ovat paljon harvinaisempia. Pitkävaikutteisen melatoniinin on todettu olevan tehokas pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa. Pitkävaikutteisen melatoniinin annos on 2 mg ja annoksen nostamisesta ei ole usein hyötyä. Lasten melatoniinin käyttö tulisi tapahtua vain lääkärin määräyksen alaisena. Melatoniini luultavasti aikaistaa nukahtamista yli 6-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla on vaikeuksia nukahtaa.

Lyhytaikaisen lääkehoidon vaihtoehtoja mielialalääkkeiden ja melatoniinin lisäksi ovat bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet. Keskipitkävaikutteinen bentsodiatsepiini tai bentsodiatsepiinien kaltainen lääke voi tulla kyseeseen muutaman päivän tai korkeintaan 2 viikon hoitoon. Kaikki bentsodiatsepiinit ovat sedatiivisia eli niillä on keskushermostoa lamaava vaikutus. Bentsodiatsepiineihin voi kehittyä riippuvuutta nopeasti. On myös havaittu muistisairauksien esiintymisen kasvua bentsodiatsepiinejä pitkään käyttäneillä. Haittojen lisäksi on hyvä tietää, että säännöllisessä käytössä niiden teho vähenee. Bentsodiatsepiinien kaltaiset lääkkeet eli ns. Z-lääkkeet ovat tehokkaita lyhytaikaisen unettomuuden hoidossa. Niiden aiheuttama muutos unen rakenteeseen ei ole yhtä suuri kuin bentsodiatsepiineilla, mutta niiden haittavaikutukset ovat samankaltaisia. Pitkäaikainen unilääkitys on useimmiten lopetettava niin, että annosta pienennetään asteittain. Pieni annos sedatiivista masennuslääkettä voi auttaa vieroituksessa.


Lähteet:

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Lääkärikirja Duodecim. 27.09.2019, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä.

Unettomuuden lääkehoito, Markku Partinen, neurologian erikoislääkäri.

Unettomuus vaivaa välillä meitä kaikkia. Lääkärikirja Duodecim. 15.2.2016, Kirsi Tarnanen ym.